Privacybeleid

Hier beschrijven wij hoe we jouw persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en delen wanneer je een bezoek brengt aan of een aankoop doet op 12mate.nl.

12Maté B.V., gevestigd aan Dam 9
4241 BL Arkel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://12mate.nl/
Dam 9
4241 BL Arkel

Persoonsgegevens die wij verwerken
12Maté B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– E-mailadres
– IP-adres
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@12mate.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
12Maté B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– 12Maté B.V. volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

12Maté B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 1 jaar

Delen van persoonsgegevens
12Maté B.V. deelt jouw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Daarnaast delen we jouw persoonlijke informatie met derden om ons te helpen jouw persoonlijke informatie te gebruiken, zoals hierboven beschreven. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. 12Maté B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt 12Maté B.V. jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

  • Google Analytics: om te begrijpen hoe onze klanten de site gebruiken – je kunt hier meer lezen over hoe Google jouw persoonlijke informatie gebruikt: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. Via de volgende link kun je je afmelden voor Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Google zal de persoonlijke gegevens van de klant alleen verwerken in overeenstemming met de instructies van de klant via de instellingen van de services, d.w.z. (a) voor het exploiteren, onderhouden en ondersteunen van de infrastructuur die wordt gebruikt om de services te leveren; (b) om te voldoen aan de instructies en verwerkingsinstructies van de Klant bij het gebruik, beheer en beheer van de Services; (c) zoals anders aangegeven via instellingen van de Services. Google verwerkt alleen persoonlijke gegevens van klanten in overeenstemming met de Overeenkomst. Services zijn die services die worden gedefinieerd als de “Google Analytics”.
  • WordPress & WooCommerce: onze webshop draait op WordPress en WooCommerce. Lees hier meer over hoe WordPress jouw persoonlijke informatie gebruikt: https://nl.wordpress.org/about/privacy/. Informatie die je invult bij het plaatsen van een bestelling of het verzenden van een bericht wordt door WordPress verwerkt. WordPress zorgt voor een beveiligingsniveau dat overeenkomt met de te verwerken gegevens en neemt passende maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Standaard wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding.
  • MyParcel: deze verzendmaatschappij verwerkt gegevens uit onze webshop, zodat wij jouw bestelling kunnen opsturen. Informatie die je invult bij het plaatsen van een bestelling of het verzenden van een bericht zal door MyParcel worden verwerkt om een verzendetiket te maken. MyParcel zorgt voor een beveiligingsniveau dat overeenkomt met de te verwerken gegevens en neemt passende maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
12Maté B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. 12Maté B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@12mate.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. 12Maté B.V. zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

12Maté B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
12Maté B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@12mate.nl